Bewaartermijnen Archief

Regelmatig krijgen wij de vraag gesteld "hoe lang moet ik mijn archiefstukken bewaren?"

Dit is geen eenvoudige vraag, omdat elk document zijn eigen bewaartermijn heeft.

Wij hebben de diverse bewaartermijnen hieronder voor u op een rijtje gezet.

 

Jaarrekening, accountantsverklaring e.d. 7 jaar vanaf datum opstellen art.2: 394 BW (=Burgerlijk Wetboek)
Winst- en verliesrekening 7 jaar vanaf datum opstellen art. 2:10 en 3: 15a BW ,(=Burgerlijk Wetboek)
Administratie na ontbinding rechtspersoon 7 jaar vanaf datum opstellen art.2: 394 BW (=Burgerlijk Wetboek)
Dividendnota's 5 jaar na opstellen art. 3 uitvoeringsbeschikking dividendbelasting
Gegevens bedrijfsmatig onroerend goed 9 jaar volgend op het jaar waarin men het goed is gaan bezigen. art. 34a Wet op de omzetbelasting
Ledenadministratie van een coöperatie met aansprakelijkheid van de leden 10 jaar na aanvraag van het lidmaatschap art.2:61 BW
Subsidie-administratie 10 jaar vanaf datum administreren art. 4:69 Algemene Wet Bestuursrecht
Grootboek, debiteurenadministratie, crediteurenadministratie, in- en verkoopadministratie, voorraadadministratie en loonadministratie 7 jaar vanaf 1 januari na het opstellen art. 52 Wet Rijksbelastingen en art. 8 Douanewet
Facturen i.v.m. de omzetbelasting 7 jaar na opstellen c.q. ontvangst art. 31 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting
Identificatiebewijs (op grond van Wet identificatieplicht) 5 jaar na einde dienstverband art. 23a Uitvoeringsregeling Loonbelasting
Vervoer: Persoonlijk controleboekjes 12 maanden* na de laatste aantekening art.12 Europese Overeenkomst arbeidsvoorwaarden internationaal vervoer
Vervoer: Register van werkboekjes 12 maanden* na de laatste aantekening art. 25 Beschikking werkmap
Vervoer: Registratiebladen 1 jaar* na het gebruik art. 5 Beschikking gebruik Tachograaf
Patiëntendossier 15 jaar vanaf datum vervaardiging (of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit) art. 7: 454, lid 3 BW

 

* Alhoewel deze specifieke wetgeving een kortere bewaartermijn voorschrijft, zijn voor de fiscus en de douane de registraties van vervoersbewegingen en documenten (bv tachograafschijven) een belangrijk controlemiddel, die absoluut op basis van art. 52 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en art. 8 van de Douanewet minstens 7 jaar bewaard dienen te blijven.

Alhoewel deze lijst met veel zorg is samengesteld kan Hardeboom v.o.f. niet verantwoordelijk worden gesteld worden voor eventuele onjuistheden of doorgevoerde veranderingen in de wetgeving die nog niet in bovenstaand overzicht zijn verwerkt.

 

Bron: Hardeboom

 

DIRECT NAAR:
Home
Inkomensbelasting
Hardeboom Actueel
Nieuwsoverzicht
Inloggen loondossier
INLOGGEN