DIRECT NAAR:
Home
Inkomensbelasting
Hardeboom Actueel
Nieuwsoverzicht
Inloggen loondossier
INLOGGEN

Gebruikelijk loon 2022 DGA € 48.000

 

In de Bijstellingsregeling directe belastingen 2022 is het gebruikelijk loon voor (partners van) aanmerkelijkbelanghouders voor 2022 verhoogd van € 47.000 naar € 48.000.
Op basis van artikel 12a Wet LB moet de aanmerkelijkbelanghouder op basis van de hoofdregel loon in aanmerking nemen dat ten minste gelijk is aan het hoogste van drie bedragen.

- 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
- Het loon van de meest verdienende werknemer (eventueel bij een verbonden lichaam). Hiervoor wordt aangesloten bij het loon van de meestverdienende werknemer bij de inhoudingsplichtige of de daarmee verbonden lichamen. Als verbonden lichamen worden gezien de verbonden vennootschappen als bedoeld in artikel 10a, lid 7 Wet LB.
- € 48.000.

 

Het gebruikelijk loon mag in de volgende gevallen op een lager bedrag worden vastgesteld:

 - Als de inhoudingsplichtige aannemelijk maakt dat het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 48.000. Het gebruikelijk loon wordt dan op 100% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking gesteld.

  • - Als de inhoudingsplichtige aannemelijk maakt dat 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer bij de inhoudingsplichtige of de daarmee verbonden lichamen. Het gebruikelijk loon wordt dan op 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking met een minimum van € 48.000 gesteld.

Hoewel de goedkeuring in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voor het gebruikelijk loon 2020 en 2021 van aanmerkelijkbelanghouders niet is verlengd, bestaat er nog wel steeds de mogelijkheid om met de bevoegde inspecteur te overleggen over het verlagen van het gebruikelijk loon in gevallen waarin de coronacrisis tot knelpunten leidt. Zie hiervoor ook de Checklist vooroverleg gebruikelijk loon.

 

 

Terug naar nieuws overzicht
Nieuws
Sponsoring
Vestigingen
Vacatures
Over Hardeboom